Komplexní nabídka:
 • analýza potřeb organizace
 • školení zaměstnanců, včetně vydání osvědčení pro interní auditory
 • zpracování dokumentace
 • příprava na certifikaci - harmonogram
 • interní audit
 • spoluúčast a pomoc při certifikaci
Přínosy:
 • získání certifikace ČSN EN ISO 9001:2009
 • získání certifikace ČSN EN ISO 14001 (Environmentální manažerské systémy - životní prostředí)
 • získání certifikace bezpečnosti práce OHSAS 18001
 • zavedení systému kritických bodů HACCP
 • zavedení, resp. zlepšení systému řízení organizace
 • zlepšení kvality produkce a spokojenosti zákazníků
 • zlepšení vztahů uvnitř organizace a zkvalitnění práce v oblasti řízení lidských zdrojů
 • výhody v konkurenčním prostředí trhu
 • následně zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a posílení tvorby zisku


Doba realizace: 3 až 10 měsíců (podle typu a velikosti organizace)

Cena služby: podle typu a velikosti organizace (případně podle jiných smluvních ujednání)

Lokalita:

ČR - kraj:
 • Olomoucký
 • Zlínský
 • Jihomoravský
 • Moravskoslezský
 • Pardubický
 • Královéhradecký
 • Vysočina
SR - kraj:
 • Žilinský
 • Trnavský
 • Bratislavský.