Základní údaje pro zpracování cenové nabídky na konzultační - poradenskou činnost a certifikační audit


Označte požadovanou normu pro certifikační audit:


Legenda:
ISO 9001:2008 (SMJ) = Systém managementu jakosti (řízení jakosti)
ISO 14001 (EMS) = Systém environmentálního managementu (životní prostředí)
ISO 18001 (OHSAS) = Systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví
ISO 22000 (HACCP) = Systém stanovení kritických bodů v potravinářství

 
Název společnosti:
Adresa:
Město:
PSČ:
 
Jednatel:
Kontaktní osoba:
IČ:
DČ:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
WWW stránky:
 
Hlavní pracovní náplň:
Pobočky:
Počet zaměstnanců: